מהירות דיבור
10- לאט 0 10 מהר
השרת עובר כרגע תחזוקה או שדרוג. עשויה להיות ירידה זמנית בביצועים.